Slide background

BRANDBRANDVEILIG

Voorkomen is beter dan genezen. Een branddetectiesysteem in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een vroeg stadium en op betrouwbare wijze te signaleren, zodat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade ten gevolge van brand worden beperkt c.q. voorkomen .

Het signaleren/melden van brand door de detector of door het gebruik van de handbrandmelder dient dus altijd gevolgd te worden door acties, die gericht zijn op de beperking van ongevallen en schade en op de bestrijding van de brand.

Wist u dat er in iedere woning tenminste één rookmelder dient geplaatst te worden?

Fiscaal voordeel? klik hier! //    Wetgeving? Klik hier!

 

 

INBRAAKBEVEILIGING

Het doel van alarmsystemen is om ongewenste bezoekers effectief te weren. Een alarmsysteem is gebruiksvriendelijk, doeltreffend en verschaft veiligheid. Door de toenemende criminaliteit spoort het burgers steeds vaker aan om hun eigendom preventief te gaan beveiligen.

Een alarmsysteem signaleert de poging tot inbraak en meldt deze aan de eigenaar. Dit gebeurt door middel van een binnen- en/of buitensirene.

Persoonlijk advies op maat

Standaardoplossingen voor een alarmsystemen zijn zo goed als onbestaande, ieder gebouw is immers anders. Om absolute zekerheid te krijgen over de voldoening van een bepaald alarmsysteem is persoonlijk beveiligingsadvies een noodzaak. Door middel van draadloze toebehoren is ook de plaatsing mogelijk in reeds bestaande woningen.